Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016


Tiếng anh: purple

Cách làm ký hiệu

Đặt ngang với má phải. Lòng bàn tay hướng ra sau. Ngón út hướng thẳng lên trên. Sau đó, đẩy tay lên trên theo chiều dài khuôn mặt hai lần