Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chạm bên ngực phải, lòng bàn tay hướng phải rồi kéo dọc xuống.