Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm chỉa ngón trái và trỏ đặt trước mắt rồi chập 2 ngón tay đó lại đầu gật theo.

Advertisement


Advertisement