Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe, lòng bàn tay hướng ra trước rồi cử động lắc nhẹ bàn tay qua lại hai lần.Sau đó nắm bàn tay phải lại rồi gật gật cổ tay hai lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác