Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Tiếng anh: tired neck

Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm lại như hình. Đặt nắm tay lên cổ phải. Lòng bàn tay hướng xuống. Nắm tay hướng ra sau. Nghiêng đầu sang trái, đấm nhẹ vào cổ hai lần