Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: borrow

Cách làm ký hiệu

Tay phải làm như hình bên. Đặt tay trước ngực. Cẳng tay hơi duỗi về phía trước. Lòng bàn tay hướng lên trên. Các ngón tay hướng thẳng về phía trước. Sau đó, kéo tay và gần người hai lần