Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tiền bạc 2016


Tiếng anh: five hundred VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ bên. Tay giơ cao ngang vai phải. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo cẳng tay sang phải đồng thời co ngón tay lại