Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt tay bên ngực trái rồi đánh mạnh qua phải.

Advertisement


Advertisement