Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: small

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay làm như hình vẽ rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng lên. Mắt nhíu lại và miệng chu ra. "

Advertisement


Advertisement