Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Từ đồng nghĩa: đau đầu
Tiếng anh: headache

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe ra rồi vỗ nhẹ vào đầu bên phải vài cái. Mắt nhíu lại và miệng chu ra.