Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, chạm các ngón tay lên trán rồi chuyển chạm lòng bàn tay lên trán.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement