Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: lettuce

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi đặt đối xứng trước ngực. Cổ tay chạm vào nhau. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Các đầu ngón tay hướng lên. Sau đó phần cong của 4 ngón tay (trừ ngón cái) của mỗi tay lần lượt kéo xuống và đưa lên.