Ngôn Ngữ Ký Hiệu vùng miền Huế489 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 449 đến 456 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
tuổi

Huế Thời Gian
2006

Tay phải chụm, đưa ra trước rồi bung xoè các ngón tay ra, sau đó tay khép lại úp ra trước cao ngang tầm vai rồi nhấc lên ba bậc tới ngang tầm đầu.


Xem Video
tưới cây

Huế
2021

Xem Video


tưởng tượng

Huế
2021

Xem Video
uốn tóc

Huế Hành động
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên, đặt hai bên hông đầu rồi kéo hạ hai tay xuống đồng thời hai ngón trỏ nhích qua lại.Sau đó tay phải hơi nắm, ngón cái v�


Xem Video
ưu tiên

Huế
2021

Xem Video
ủy quyền

Huế
2021

Xem Video
vấn đề

Huế
2021

Xem Video
văn nghệ

Huế
2021

Xem Video


489 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 449 đến 456

Nhà Tài Trợ