Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: Poland

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải giống hình vẽ. Đặt 2 ngón tay trên trán. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Kéo tay từ trái qua phải 2 lần.

Advertisement


Advertisement