Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: backpack/ rucksack

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi đặt bàn tay nằm úp bên dưới 2 vai. Hai tay nằm ngang và đối xứng nhau. Giữ 2 tay vẫn chạm và kéo xuống dưới.

Advertisement


Advertisement