Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra làm chữ thập đặt lên giữa trán.