Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bay

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bay

Từ phổ biến

biet-2389

biết

(không có)

chat-6910

chat

31 thg 8, 2017

trang-web-7065

trang web

5 thg 9, 2017

ban-tay-6886

bàn tay

31 thg 8, 2017

ban-1073

bàn

(không có)

quat-1469

quạt

(không có)

boi-525

bơi

(không có)

mi-y-7455

mì Ý

13 thg 5, 2021

r-467

r

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.