Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: gratefull

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm theo hình bên rồi đặt các đầu ngón tay chạm lên trán. Lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó, 2 tay nắm và chấp lại rồi xá nhẹ 2 cái."
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement