Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Hà Nội Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ezydict.com - Từ Điển Tiếng Anh


south pole nghĩa là gì?
Advertisement

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình dạng sau rồi đặt đối xứng nhau trước ngực. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau sao cho các đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành khối cầu. Sau đó bàn tay phải làm như hình dạng sau rồi đặt nằm ngửa, ở dưới bàn tay trái. Ngón trỏ đánh lên chạm vào ngón cái của bàn tay trái.
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

Châu Á
Asia

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn
2016

"Hai tay cùng nắm lại. Đặt tay trái nằm úp, ngang trước ngực. Đặt bàn tay phải nằm dưới cổ tay trái sao cho nắm tay đứng lên. Lòng bàn tay hướng về phía


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Địa Lý

Châu Âu
Europe

Hà Nội Danh Từ Địa Lý
2016

Bàn tay phải làm như hình dạng sau rồi đặt phía trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang trái. Các ngón tay hướng lên. Kéo tay xuống rồi sang phải thành hình chữ U


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

châu mỹ
America

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn
2016

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đặt hai tay cao ngang ngực sao cho 2 đầu ngón cái chạm vào nhau. Tay trái ở trên, lòng bàn tay hướng ra ngoài.Tay phải ở dưới, lòn


Xem Video
bưu điện

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai tay khép, đặt trước tấm ngực, các đầu ngón chạm nhau, hai lòng bàn tay hướng vào nhau tạo dạng như mái nhà. Sau đó tay phải đánh chữ cái Y úp tay vào dư


Xem Video
indonesia

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn
2006

Đánh chữ cái N (nước).Sau đó bàn tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa ra đặt hờ gần vai trái rồi kéo một đường thẳng qua tới vai phải đồng


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

treo máy

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm chỉa ngón trỏ chỉ ra trước rồi kéo thụt tay vào đồng thời ngón trỏ cong lại và móc tay lên. Sau đó tay phải xoè, các ngón tay cong đưa tay ra tr


Xem Video
trang web

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay ra, hai ngón đó chập lại, đặt hai tay gần nhau trước tầm ngực rồi kéo hai tay dang sang hai bên đồng th


Xem Video
nhấp chuột

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đưa tay úp ra trước rồi quay một vòng và hơi nhích tay lên rồi chỉ ra trước.


Xem VideoAdvertisement

Advertisement

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam