Hải Phòng Giáo Dục Thể dục - Thể thao Vị trí - Nơi chốn 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay trái nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt ngang trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào người. Ngón trỏ và ngón giữa của tay phải cong rồi làm động tác chạy tới trước sau đó chỉ đầu ngón trỏ phải vào ngón trỏ trái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

trợ lý / trợ giảng
teaching assistant

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục
2017

Xem Video
chú ý

Hà Nội Giáo Dục Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, chỉa hai ngón trỏ và giữa đặt lên hai bên cánh mũi rồi đẩy ra ngoài lòng bàn tay hướng ra trước.Sau đó tay phải nắm chỉa ngón trỏ ra đặt d�


Xem Video
tiếng việt

Cần Thơ Giáo Dục
2006

Tay phải đánh chữ cái T và V.Sau đó hai tay khép, lòng bàn tay hơi khum úp hai lòng bàn tay với nhau đặt tay giữa tầm ngực rồi lật mở hai tay ra sao cho hai sống l�


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thể dục - Thể thao

thể thao

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao
2006

Hai tay nắm lại, khuỷu tay hơi gập, rồi đẩy đưa tới đưa lui. Sau đó bàn tay trái ngửa, bàn tay phải nắm, riêng ngón trỏ và ngón giữa đặt trên lòng bà


Xem Video
sân vận động

Bình Dương Thể dục - Thể thao Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai bàn tay khép úp bắt chéo nhau đặt giữa tầm ngực rồi kéo khỏa rộngsang hai bên Sau đó hai bàn tay úp khép khum khum áp sát nhau rồi kéo lộn vòng vào người


Xem Video
cầu lông

Huế Thể dục - Thể thao
2006

Hai tay xòe, các ngón tay tóp vào, úp tay phải lên tay trái rồi kéo tay phải lên cao tới tầm mặt và lập tức tay phải nắm lại đánh từ sau ra trước , nắm tay ng


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

phía sau

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Đánh chữ cái P.Sau đó đánh cánh tay phải về sau.


Xem Video
cửa hàng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Các đầu ngón tay của hai bàn tay chạm vào, lòng bàn tay hướng vào người rồi bật mở hai ra hai bên.Sau đó tay phải khép đặt ngửa giữatầm ngực rồi nhấn xu�


Xem Video
hà nội

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào vai. Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra hướng đầu ngón vê bên trái rồi đặt úp hai ng


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ