Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: be happy

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình vẽ. Đặt hai bàn tay song song, sao cho ngón cái chạm vào ngực. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Sau đó kéo hai tay ra phía trước.