Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, hơi gâp khuỷu rồi nhấm mạnh hai tay xuống.Sau đó tay phải úp vào giữa ngực, mặt hơi hất lên rồi nhấc tay phải lên chặt hờ giữa cổ mặt xoay về phải.