Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: selfish

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đặt chạm vào vai trái. Lòng bàn tay hướng vào người. Ngón trỏ chập vào ngón cái 2 lần. Miệng hơi mở ra.Mắt và chân mày chau lại.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác