Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: đắt
Tiếng anh: expensive

Cách làm ký hiệu

" Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt tay chạm vào cổ. Lòng bàn tay hướng xuống. Các đầu ngón tay chỉa sang trái. Giữ cho tay vẫn chạm và kéo tay từ trái qua phải. Kết hợp với biểu cảm nhíu mày và bè miệng ra"