Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ ra, hai ngón hơi cong, đưa lên phía trước mũi, lòng bàn tay hướng sang trái , rồi lắc nhẹ cổ tay.