Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: washing machine

Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe rộng như hình. Đặt tay ra trước về phía bên phải. Cánh tay vuông góc. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng về phía trước. Rung nhẹ bàn tay