Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: subject

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng lên. Các ngón tay hướng thẳng về phía trước. Tay phải làm như hình 2. Đặt 3 đầu ngón tay phải chạm vào lòng bàn tay trái. Lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó, kéo tay vuốt từ giữa lòng bàn tay đến cổ tay trái rồi nhấc tay lên. Thực hiện hai lần"

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác