Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tiền bạc 2016


Từ đồng nghĩa: một nghìn đồng
Tiếng anh: one thousand VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đặt tay thẳng đứng cao ngang ngực. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đánh tay xuống dưới.