Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Từ đồng nghĩa: Bắc Mỹ
Tiếng anh: United States of America (USA)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng qua bên phải, hơi chếch ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt ngón trỏ phải chạm vào giữa lòng bàn tay trái và kéo ra ngoài đầu ngón. Kéo 2 lần.