Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: tidy

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đưa bàn tay trước ngực bên trái sau đó nhấc lên đưa qua bên phải. Lòng bàn tay hướng xuống.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement