Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to build

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng sau và đặt chéo nhau. Tay phải nằm trên tay trái. Hai tay để trước ngực và đưa dần lên mặt. Trong khi đưa lên cao thì tay phải chặt nhẹ vào tay trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác