Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Số đếm

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề235 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 41 đến 48 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

15 - mười lăm
fifteen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Bàn tay phải làm theo hình 1 rồi để tay thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Co ngón trỏ lại rồi đưa ngón tay nhẹ qua phải và bung cả 5 ngón t


Xem Video
16 - mười sáu
sixteen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Xem Video


16 - mười sáu
sixteen

Toàn Quốc Số đếm
2016

"Bàn tay phải làm theo hình 1 rồi để tay thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Co ngón trỏ lại rồi đưa ngón tay nhẹ qua phải và bung ngón cái v


Xem Video
17 - mười bảy
seventeen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Xem Video
17 - mười bảy
seventeen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để tay thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Co ngón trỏ lại rồi đưa ngón tay nhẹ qua phải và bung ngó


Xem Video
18 - mười tám
eighteen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Xem Video
18 - mười tám
eighteen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để tay thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Co ngón trỏ lại rồi đưa ngón tay nhẹ qua phải và bung 3 ng


Xem Video
19 - mười chín
nineteen

Toàn Quốc Số đếm
2016

Xem Video
Advertisement
Advertisement


235 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 41 đến 48

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam