Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Tiếng anh: to shoot a handgun

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đưa sang bên phải. Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay giật vào trong đồng thời co đầu ngón tay trỏ lại.

Advertisement


Advertisement