Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm để thừa ngón trỏ và giữa quay lật lại từ ngoài vào trong, trong quá trình quay thì nắm ngón giữa lại và xòe ngón cái ra. Tay phải khum mở nhẹ rồi từ từ chụm lại vào nhau.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement