Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to imitate

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên Giơ bàn tay thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Xoay bàn tay lại rồi kéo vào trong người đồng thời chụm các ngón tay lại và đặt vào giữa trán"
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement