Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay khép ngửa đưa ra trước, dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải cong lại đặt đặt quỳ trên lòng bàn tay trái.
Advertisement


Advertisement