Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: bạn gái/ bạn trai/ người yêu
Tiếng anh: girfriend/ boyfriend/ lover

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ Bắp tay áp sát thân, co khuỷu tay, hướng bàn tay lên trên. Lòng bàn tay xoay vào trong. Sau đó, xoay tròn khuỷu tay từ phải qua trái"

Advertisement


Advertisement