Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to foretell

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình dạng 1 rồi để nằm ngửa trước bụng. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài và hơi chúc xuống. Bàn tay phải làm theo hình dạng 2 rồi ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay trái rồi đẩy nhẹ ra xong kéo vào.
Advertisement


Advertisement