Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái đưa thẳng ra trước, bàn tay khép úp, bàn tay phải khép, úp cạnh bàn tay trái rồi kéo tay phải thụt vào theo cánh tay trái. Sau đó hai tay nắm, đưa hai tay ra trước có một khoảng cách rộng ngang bằng hai vai, hai lòng bàn tay hướng vào nhau rồi xoay hai nắm tay nghiêng qua lại.
Advertisement


Advertisement