Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Tiếng anh: rugby football

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình 1 rồi để 2 tay đối xứng nhau trước ngực. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Kéo 2 tay ra 2 bên và hơi chụm các ngón tay nhỏ lại. Đổi 2 tay thành hình 2 rồi để 2 tay cao bên ngực phải. Tay phải trên. Tay trái dưới. Hai lòng bàn tay hướng vào người. Đưa 2 tay qua lại 2 lần. Người hơi cúi xuống.

Advertisement


Advertisement