Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải nắm úp ra trước rồi gật gật ở cổ tay.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

cụng ly

Lâm Đồng Hành động
2006

Hai bàn tay nắm, chỉa hai ngón cái lên, đặt hai tay giang hai bên rộng ngang bằng vai rồi đẩy vào cụng hai nắm tay giữa tầm ngực rồi tách ra.


Xem Video
làm bếp

Bình Dương Hành động
2006

Hai tay xòe, úp trước tầm ngực rồi nhấn xuống một cái và đưa qua phải nhấn xuống một cái.Sau đó tay trái lật ngửa lên, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đ


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

dày

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón cái và ngón trỏ ra, hai ngón đó tạo khoảng cách 5 cm, đưa tay ra trước.


Xem Video
cân bằng

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Hai bàn tay ngửa đưa ra phía trước, tay phải để cao hơn tay trái, rồi đưa hai tay lên xuống ngược tay nhau , sau đó hai ngón trỏ của hai tay đưa vào gần nhau l


Xem Video
so sánh

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Hai bàn tay khép ngửa đưa ra trước rồi nâng lần lượt từng bàn tay lên xuống.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

giày cao gót
high heels

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục
2016

Bàn tay trái xòe ra và đặt nằm úp ngang bụng. Bàn tay phải làm theo hình dạng sau. Đặt tay phải chạm vào lòng bàn tay trái sau đó kéo xuống đồng thời chụm c


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam