Toàn Quốc Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyLàm gương cho mọi người noi theo.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

bằng khen

Hà Nội Giáo Dục
2006

Hai tay nắm rồi đưa ra phía trước. Sau đó hai tay vỗ vào nhau.


Xem Video
bài học

Hải Phòng Giáo Dục
2006

Bàn tay trái khép, ngửa, đưa ra trước ngang tầm ngực, bàn tay phải khép, úp các đầu ngón tay phải lên đầu các ngón tay trái rồi kéo vuốt từ đầu ngón tay


Xem Video
chứng từ

Hà Nội Giáo Dục
2006

Bàn tay trái khép đưa ra trước, bàn tay phải nắm bàn tay trái rồi vuốt nhẹ ra trước, sau đó đưa lòng bàn tay trái ra trước, tay phải nắm chỉa ngón trỏ lê


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

khá

Bình Dương Giáo Dục Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải vỗ vào lòng bàn tay trái hai lần.


Xem Video
khá

Hải Phòng Giáo Dục Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải để kí hiệu chữ K đưa ra đưa vô hai lần.


Xem Video
khả năng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất
2006

Tay trái xòe đặt úp giữa ngực, tay phải xòe, dùng sống lưng tay phải cắt trên bàn tay trái từ ngoài vào trong.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

hạ vai

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Đánh chữ cái H, rồi chữ cái A và dấu nặng. Sau đó các đầu ngón tay của hai tay chạm úp lên hai vai.


Xem Video
kẻ xén

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay trái khép úp giữa tầm ngực, bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái áp chỗ mặt lòng ngón út ngay ngón trỏ trái rồi kéo dọc vào đến cổ tay tr�


Xem Video


Nhà Tài Trợ