Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016


Tiếng anh: to be pregnant

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình. Đặt hai tay dưới chân ngực. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng vào nhau. Sau đó, di chuyển hai tay về phía trước theo hình nửa vòng tròn đồng thời ngửa hai bàn tay lên rồi kéo hai tay vào sát bụng

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác