Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai cánh tay gập khuỷu, hai bàn tay nắm rồi gật mạnh hai khuỷu tay xuống một cái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

thêm

Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay trái khép ngửa, bàn tay phải đánh chữ cái T rồi úp hờ trên không bàn tay trái sau đó nhích nhích tay phải lên đồng thời bàn tay đổi ra khép úp.


Xem Video
láo

Hải Phòng Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay phải đánh chữ cái L đưa từ phải sang trái.


Xem Video
bất tiện

Hà Nội Tính cách - Tính chất
2006

Tay trái khum đặt ngang thái dương rồi từ từ hạ xuống ngang ngực, dùng ngón cái miế vào các ngón kia đưa ra phía trước.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm Đồng

h

Hà Nội Chữ cái
2006

Lòng bàn tay phải hướng trái, ngón cái chạm đầu ngón giữa phải, các ngón khác thẳng tự nhiên.


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam