Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: mệt mỏi
Tiếng anh: tired

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm như hình. Đặt hai tay ở trước vai phải. Lòng bàn tay hướng ra phía sau. Các ngón tay chỉ thẳng lên trên. Hai ngón cái chỉ ra phía sau. Sau đó, chập ngón tay lại, rồi mở tay ra đồng thời di chuyển hai tay sang trái rồi tiếp tục chập các ngón tay lại