Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: Russia

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đặt bàn tay nằm úp trên bắp tay phải vỗ nhẹ 2 lần.

Advertisement


Advertisement