Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016
Advertisement


Tiếng anh: day

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nắm lại rồi để nằm úp. Cẳng tay nằm ngang song song với thân mình. Bàn tay phải nắm lại rồi đặt cẳng tay vuông góc với cẳng tay trái. Khuỷu tay phải chạm vào lưng bàn tay trái. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo tay phải ngả xuống nằm trên cẳng tay trái.

Advertisement


Advertisement