Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016
Advertisement


Tiếng anh: hearing people

Dùng để chỉ những người có khả năng nghe, đối lập với người Điếc

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt ngón tay chạm lên môi.Đầu ngón tay hướng lên trên.Ngón trỏ đánh xuống rồi kéo lên

Advertisement


Advertisement