Miền Trung Danh Từ Giáo Dục Xã hội 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này



Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin



Tài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

dấu chấm lửng

Hà Nội Giáo Dục
2006

Dùng ngón út tay phải chấm về phía trước. Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, rồi xoay một vòng.


Xem Video
sách

Bình Dương Giáo Dục
2006

Hai bàn tay khép, úp hai lòng bàn tay vào nhau rồi mở lật hai bàn tay ra, hai sống lưng tay áp sát nhau.


Xem Video
bài giảng

Hải Phòng Giáo Dục
2006

Bàn tay trái khép, ngửa đưa ra trước ngang tầm ngực, bàn tay phải khép, úp các đầu ngón tay phải lên các đầu ngón tay trái rồi vuốt từ đầu ngón tay vào l


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Xã hội



Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Miền Trung

lượt về (trong thể thao)

Toàn Quốc Thể dục - Thể thao
2021

Xem Video
sân vận động

Bình Dương Thể dục - Thể thao Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai bàn tay khép úp bắt chéo nhau đặt giữa tầm ngực rồi kéo khỏa rộngsang hai bên Sau đó hai bàn tay úp khép khum khum áp sát nhau rồi kéo lộn vòng vào người


Xem Video
bể bơi

Bình Dương Thể dục - Thể thao
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ hướng xuống đưa hai ta ra trước, hai ngón trrỏ chạm nhau rồi kéo vào trong người tạo môt vòng tròn to.Sau đó hai tay khép.áp hai mu


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam