Advertisement
Cần Thơ Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại, chỉa hai ngón trỏ lên, đưa hai nắm tay ra trước, áp sát nắm tay phải ở sau nắm tay trái rồi đẩy hai nắm tay dang xa ra.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

thử
try doing something

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

"Tay phải làm như hình. Đặt tay sát mép phải. Lòng bàn tay hướng sang trái. Các ngón tay hướng thẳng lên trên. Sau đó, chạm tay vào mép phải hai lần"


Xem Video
cảm ơn

Bình Dương Hành động
2006

Bàn tay phải khép, để trước miệng lòng bàn tay hướng vào miệng rồi kéo đưa ra phía trước đồng thời đầu hơi cúi theo.


Xem Video
lao (phóng lao)

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm, đưa nắm tay lên cao qua khỏi vai rồi đẩy phóng tới trước và mở tay ra, sau đó nắm lại, chỉa ngón trỏ ra chỉ thẳng tới trước.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần Thơ
Advertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam